Ανθρώπινο Δυναμικό
Κύρια  προτεραιότητα  της  εταιρείας  είναι  και  παραμένει  η  εξυπηρέτηση  του  πελάτη 
και  η  διαρκής  ανταπόκρισή  της  στις  απαιτήσεις  του.  Η  προτεραιότητα  αυτή  επιτυγχάνεται 
μέσα  από  το  ανθρώπινο  δυναμικό  της το  οποίο  με  την  εμπειρία  και  την
  εξειδίκευσή  του  στον  χώρο  προσφέρει  την  καλύτερη  δυνατή  εξυπηρέτηση.

Η  εταιρεία  "ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ"   θέτει  ως  βασική  της  υποχρέωση  την  υγιεινή  και  ασφάλεια 
των  εργαζομένων 
της  και  την  δημιουργία  θετικού  εργασιακού  κλίματος  επιτυγχάνοντας  μία  αποτελεσματική  επικοινωνία  σε  όλες  τις  βαθμίδες  την  δραστηριότητάς  της.