Οικονομικά Στοιχεία - Κύκλος Εργασιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006