Ιστορικό
Η εταιρεία  "ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ"  λειτουργεί  στον  χώρο  του  σιδήρου  από  το  1968  με  μεγάλη  επιτυχία.  Ξεκινώντας με  την  μορφή  της  ατομικής  επιχείρησης  η  εταιρεία  εμμένοντας  στην  ποιότητα  την  τεχνογνωσία  και  την  άριστη  σχέση  με  την  αγορά  κατάφερε  να  αναρριχηθεί  στην  σημερινή  της  μορφή.  Ανταποκρινόμενη  στις  διαρκώς  αυξανόμενες  απαιτήσεις  η  εταιρεία "ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ"  λειτουργεί  πλέον  ως  εμπορική  εισαγωγική  εταιρεία  και  δραστηριοποιείται  στον  χώρο  του  εμπορίου  ειδών  σιδήρου, παραδοσιακών καγκέλων.  Με  μία  λαμπρή  διαδρομή  μέσα  στον  χρόνο  καταξιώθηκε  στην  αγορά  και  πλέον  σήμερα  κατέχει  ηγετική  θέση  στην  αγορά  του  σιδήρου,  των  παραδοσιακών  καγκέλων  και  των  συναφών  ειδών.