Πάνελ
Θερμομονωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επικαλύψεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών χωρών, με απαιτήσεις θερμομόνωσης και υψηλής αισθητικής.Θερμομόνωση - εξασφάλιση άνετης διανομής, οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη-θέρμανση.
Δυνατότητα για εύκολη μεταλλική επέκταση, ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα νέες ανάγκες στην λειτουργία του κτιρίου. Εύκολο κούμπωμα τέλειας εφαρμογής. Προσφέρεται δυνατότητα τοποθέτησης υδατοστεγανής ταινίας για ειδικές και απαιτητικές κατασκευές.
Παράγονται με ωφέλιμο πλάτος 1000mm και σε επιθυμητά μήκη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1) Χρωματιστά: γαλβανισμένο έλασμα G 220-275 με πολυεστερικό χρωματισμό

Polyester
Plastisol μόνο για εσωτερικές επιφάνειες

2) Πολυουρεθάνη: πυκνότητα 40± 2kg/m3

Πάχος
d (mm)
Θερμ. αγωγιμότητα
Κ (Kcal / m2hc)
35
0.408
50
0.301
60
0.256
80
0.197
100
0.160
Διαστάσεις
Πλάτος(ωφέλιμο): 1m
Μήκος (κατά παραγγελία): 1,90m και άνω, ανά 0,35m
Πάχος: Μέσο πάχος 62mm

Βασικοί Χρωματισμοί
Άνω χαλυβδόφυλλο: RAL 8004 (Κεραμιδί)
Κάτω χαλυβδόφυλλο: RAL 9002 (Λευκό)
Άλλοι χρωματισμοί κλίμακας RAL (Κατόπιν παραγγελίας)ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ
Αριθμός
Πατημάτων
Μήκος
5
1,90
6
2,25
7
2,60
8
2,95
9
3,30
10
3,65
11
4,00
12
4,35
13
4,70
14
5,05
15
5,40
16
5,75
17
6,10
18
6,45
19
6,80
20
7,15
Προδιαγραφές Πολυουρεθάνης
Πυκνότητα: 40± 2kg/m3 (ISO 854/DIN EN 1602)
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (στους 10 ° C):
λ=0,0233W/mK ή λ=0,0200 Kcal/mh° C ή u=0,32 W/m2 K (EN ISO 7345)
Θλιπτική αντοχή: 187 KPa ή 18,7ton/m2 (ISO 844/DIN EN 826(
Πρόσφυση: 125 KPa ή 12,5 ton/m2 (ASTM D 162/DIN EN 1607)
Ποσοστό Κλειστών Κυψελίδων: 95-98 % (ASTM D 285)
Αντίσταση στη Φωτιά: Κλάση Β2 (DIN 4102)
Σταθερότητα διαστάσεων: 1% (ISO 2796/DIN 53431 / EN 1604)

Προδιαγραφές Χάλυβα
Έλασμα: Σύμφωνα με EN 10142/91 ποιότητας FEPO 2G
Μέγιστη Αντοχή: 500Ν/mm2
Γαλβάνισμα: Εν θερμώ με τη μέθοδο SENDIMIR Z-200 σύμφωνα με EN 10142, DIN 17162
Πάχος Ελασμάτων: Άνω χαλυβδόφυλλο: 0,5-0,6 mm Κάτω χαλυβδόφυλλο: 0,4-0,5 mm
Βαφή Ελασμάτων: 25 - 35 mic πολυστερική σύμφωνα με EN 10169 - 1